Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol   Herb Narol

                                                                                                                                              

 

Zasiłek rodzinny

Załączniki:

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHDOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (aktualizacja na 29.06.2021 r. - zmiany merytoryczne, tj. wynikające ze zmian prawnych)

Utworzono dnia 11.08.2021, 10:33

Wnisek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 2021/2022

Utworzono dnia 11.08.2021, 10:31

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKINAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ,W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

Utworzono dnia 14.04.2021, 09:26

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY,ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACYBEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Utworzono dnia 14.04.2021, 09:26

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Utworzono dnia 14.04.2021, 09:23

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJW HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNIW ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY

Utworzono dnia 14.04.2021, 09:22

Oświadczenie + Klauzula RODO

Utworzono dnia 14.04.2021, 09:17

Informacje

Liczba wyświetleń: 27
Utworzono dnia: 14.04.2021

Historia publikacji

  • 11.08.2021 10:33, Administrator
    Dodanie załącznika: OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E
  • 11.08.2021 10:33, Administrator
    Usunięcie załącznika: OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYO DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYMPOPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIUPODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCHW ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I
  • 11.08.2021 10:31, Administrator
    Dodanie załącznika: Wnisek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 2021/2022