Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol   Herb Narol

                                                                                                                                              

 

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Narolu

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy osobie lub rodzinie doświadczającej przemocy. Zespół Interdyscyplinarny w Narolu został powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Narol Nr 41/2011 z dnia 11 lipca 2011r.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego weszli przedstawiciele:

 • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu;
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Policji;
 • Oświaty;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu;
 • Ochrony zdrowia;
 • Kurator sądowy.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminny Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Narol na lata 2021-2025 przyjętym Uchwałą Nr 238/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 9 grudnia 2020 r. oraz w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.).

Zespół Interdyscyplinarny działa w składzie zatwierdzonym zarządzeniem: Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 11 lipca 2011 r., Nr 27/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 3 lipca 2012 r., Nr 73/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 6 października 2015 r. , Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 11 stycznia 2019 r.,  Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 2 września lipca 2019 r., Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr 89/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 17 listopada 2020 r.

 Podejmowanie działań w środowisku wobec rodzin dotkniętych przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza A „Niebieska Karta”. Zespół Interdyscyplinarny może powołać Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:

 • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez pracę środowiskową,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, edukacja publiczna,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Ważne adresy i telefony:

 • Policja: tel. 997 lub 112
 • Pogotowie Ratunkowe: tel.- 999
 • Prokuratura: ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, tel.+48 16 632 19 75, fax +48 16 632 17 89
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, tel. 16 631 70 32
 • Urząd Miasta i Gminy w Narolu: ul. Rynek 1, 37-610 Narol, tel. 16 631 70 86
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia: Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika 1, 37-600 Lubaczów, I piętro  pokój nr 22, tel. 16 632 21 38
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Lipsko, ul. Mogiłek 1, 37-610 Narol, tel: 16 631 70 19
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów, tel. 16 736 20 87


Gdy nie czujesz się gotowa/gotowy do dokonania zmiany w swoim życiu, nie wiesz do kogo możesz się zgłosić, czujesz lęk przed mówieniem o tym co się stało w bezpośrednim kontakcie skorzystaj z TELEFONÓW ZAUFANIA :
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska Linia
tel. 0801 120 002

 

Kontakt Zespół Interdyscyplinarny w Narolu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu ul. Józefowska 1, tel. 16 631 70 32

lub

Urząd Miasta i Gminy w Narolu ul. Rynek 1, 37-610 Narol, tel. 16 631 70 86

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!

Informacje

Liczba wyświetleń: 50
Utworzono dnia: 14.04.2021
Dokument wprowadził:
Bartłomiej Adamek
Dokument opublikował:
Bartłomiej Adamek
Dokument wytworzył:
Bartłomiej Adamek

Historia publikacji

 • 14.04.2021 15:07, Administrator
  Edycja strony: Zespół Interdyscyplinarny
 • 14.04.2021 15:05, Administrator
  Dodanie strony: Zespół Interdyscyplinarny