Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu

ul. Józefowska 1, 37-610 Narol   Herb Narol

                                                                                                                                              

 

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy 2022 r. – informacje dla mieszkańców
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z  przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Narol składają w  Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Narolu.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Wysokość dodatku osłonowego rocznie uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

•         Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł,

•         Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,

•         Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,

•         Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

 

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Deklaracje można składać metodą tradycyjną w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek, 37-610 Narol, lub elektronicznie na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Terminy składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia 2022 r., otrzymają świadczenie w dwóch ratach.

Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 r., druga w terminie do 2 grudnia 2022 r.

Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r., cały dodatek otrzymają w jednej kwocie w wysokości 100% dodatku do 2 grudnia 2022 r.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

 

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

a) 2020 roku, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy  – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;

b) 2021 roku, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Informacje

Liczba wyświetleń: 13
Utworzono dnia: 25.03.2022
Dokument wprowadził:
Bartłomiej Adamek
Dokument wytworzył:
Bartłomiej Adamek

Historia publikacji

  • 20.04.2022 14:13, Administrator
    Edycja strony: Dodatek osłonowy
  • 25.03.2022 13:00, Administrator
    Dodanie strony: Dodatek osłonowy